jensskriverconsult.dk © 2010                    

       

 

       

                                                 Foto: Jens Skriver

 

 

 

Jens Skriver Consult

 

 

Jens Skriver Consult er et vandløbsbiologisk konsulentfirma der er startet i 2010. Hovedarbejdsområderne er undersøgelser af vandløbsfaunaen med henblik på vurdering af målopfyldelse i vandløb, samt rådgivning til offentlige myndigheder i forbindelse med vandplaner og handleplaner.

 

Jeg har mere end 10 års erfaring fra kommunalt og amtskomunalt regi, og derudover knapt 15 års erfaring fra sektorforskningsinstitutionerne  Danmarks Miljøundersøgelser og Grønlands Fiskeri- og Miljøundersøgelser.

 

Derudover har jeg undervisningserfaring fra Århus Universitet og Ferskvandscentret.

 

Jeg fungerer endvidere som teknisk bedømmer for akkrediteringsorganisationen SWEDAC i forbindelse med tilsyn hos svenske biologiske konsulentfirmaer.

    

   

   

   

  

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

Foto: Jens Skriver  

 

 

 

 

 

               

                  

                    Jens Skriver Consult, L.A. Rings Vej 43, 8270 Højbjerg   .   Mobil: 26 84 52 47   .   E-mail: mail@jensskriverconsult.dk