jensskriverconsult.dk © 2010                    

          

 

        

                                                              Foto: Jens Skriver

 

 

Publikationer

 

Nedenfor er der links til udvalgte publikationer.

 

 

Biologisk vandløbsbedømmelse

 

Anvendelse af en feltbaseret metode til bedømmelse af biologisk vandløbskvalitet i danske vandløb. Skriver, J., Hansen, F.G., Jensen, P.B., Larsen, L.K. & Larsen, S.E. 2009. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 42 s. – Faglig rapport fra DMU nr. 731.

Hent PDF (1,5 MB)

 

Tilvejebringelse af fagligt grundlag for fastsættelse af den optimale faunaklasse og målsætningsklasse i vandløb. Friberg, N., Pedersen, M.L., Larsen, S.E. & Skriver, J. 2002. Danmarks Miljøundersøgelser, 66 s. - Arbejdsrapport fra DMU nr. 157.

Hent PDF (0,9 MB)

 

Estimating confidence limits for values of the Danish Stream Fauna Index (DSFI) by the bootstrap method. Skriver, J., Larsen, S.E. & Friberg, N. 2001. Poster presented at XXVIII Congress of the International Association of Theoretical and Applied Limnology (SIL), Monash University, Melbourne, Australia, February 4-10, 2001.
Hent PDF (0,5MB)

 

Biological assessment of running waters in Denmark: introduction of the Danish Stream Fauna Index (DSFI). Skriver, J., Friberg, N. & Kirkegaard, J. 2000. Verh. Internat. Verein. Limnol. 27: 1822-1830.

Hent PDF (0,5 MB)

 

Danish Stream Fauna Index (DSFI) as an indicator of rare and threatened benthic macroinvertebrates. Skriver, J. 1999. In: Friberg, N. & Carl, J.D. Proceedings from Nordic Benthological Meeting in Silkeborg, Denmark, 13-14 November 1997. National Environmental Research Institute, Denmark, 142pp. NERI Technical Report No. 226.

Hent PDF (0,5 MB)

 

 

Vandrammedirektiv

 

Identifikation af referencevandløb til implementering af vandrammedirektivet i Danmark.Kristensen, E.A., Baattrup-Pedersen, A., Skriver, J., Jørgensen, J., Kronvang, B., Andersen, H.E., Hoffmann, C.C. & Wiberg-Larsen, P. 2008. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 56 sider. - Faglig rapport fra DMU nr. 669.

Hent PDF (4,2 MB)

 

Referencestatus i danske vandløb. Baattrup-Pedersen, A., Kristensen, E., Skriver, J., Jørgensen, J., Kronvang, B., Andersen, H.E., Hoffmann, C.C. & Wiberg-Larsen, P. 2008. Vand og Jord 15 (4): 124-129.

Hent PDF (2.0 MB)

 

Vandløbskursus på litauisk - på vej mod nye tider. Mardi, K., Friberg, N., Skriver, J., Kronvang, B. & Olsauskyte, V. 2006. Vand og Jord 13 (2):52-54.

Hent PDF (1,2 MB)

 

 

Dambrug

 

Nr. 193-08 Modeldambrug under forsøgsordningen. Faglig slutrapport for "Måle- og dokumentationsprojekt for modeldambrug"
Lars M. Svendsen, Ole Sortkjær, Niels Bering Ovesen, Jens Skriver, Søren Erik Larsen, Susanne Bouttrup, Per Bovbjerg Pedersen, Richard Skøtt Rasmussen, Anne Johanne Tang Dalsgaard og Karin Suhr 11-07-2008
Hent PDF (2.1 MB)

 

Nr. 187-08 Tingkærvad Dambrug - et modeldambrug under forsøgsordningen. Statusrapport for 2. måleår af moniteringsprojektet med væsentlige resultater fra første måleår
Lars M. Svendsen, Ole Sortkjær, Niels Bering Ovesen, Jens Skriver, Søren Erik Larsen, Per Bovbjerg Pedersen, Richard Skøtt Rasmussen og Anne Johanne Tang Dalsgaard 28-05-2008
Hent PDF (0.6 MB)

 

Nr. 184-08 Tvilho Dambrug - et modeldambrug under forsøgsordningen. Statusrapport for 2. måleår af moniteringsprojektet med væsentlige resultater fra første måleår
Lars M. Svendsen, Ole Sortkjær, Niels Bering Ovesen, Jens Skriver, Søren Erik Larsen, Per Bovbjerg Pedersen, Richard Skøtt Rasmussen og Anne Johanne Tang Dalsgaard 28-05-2008
Hent PDF (0.5 MB)

 

Smådyrfaunaens passage ved dambrugsspærringer.Skriver, J. & Friberg, N. 2006. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 34 sider. - Faglig rapport fra DMU nr. 593.

Hent PDF (2.0 MB)

 

Forsøgsprojekt Døstrup Dambrug. Resultater og konklusioner. Fjordback, C., Larsen, S.E., Skriver, J., Svendsen, L.M., Nielsen, P. & Riis-Vestergaard, J. 2003. Faglig rapport fra DMU nr. 434. 272 s.

Hent PDF (2.9MB)

 

 

Restaurering og vedligeholdelse

 

Ecological effects of re-meandering lowland streams and use of restoration in river management plans: experiences from Danish case studies. Kronvang, B., Thodsen, H., Kristensen, E., Skriver, J., Wiberg-Larsen, P., Baattrup-Pedersen, A., Pedersen, M.L. & Friberg, N. 2008. Proceeding from the 4th ECRR Conference on River Restoration. Italy, Venice, S. Servolo Island. 16-21 June 2008.

Hent PDF (0,3 MB)

 

Restoration of Skjern River and its valley. Short-term effects on river habitats, macrophytes and macroinvertebrates. Pedersen, M.L., Friberg, N., Skriver, J. & Baattrup-Pedersen, A. 2007. Ecological Engineering. doi:10.1016/j.ecoleng.2006.08.009

Hent PDF (0,9 MB)

 

 

Diverse publikationer

 

Stream macroinvertebrate occurence along gradients in organic pollution and eutrophication. Friberg, N., Skriver, J., Larsen, S.E., Pedersen, M.L. & Buffagni, A. 2010. Freshwater Biology: 1405-1419.

Hent PDF (0,4 MB)

 

Improvements ahead for macroinvertebrates? Skriver, J. & Nielsen, H.T. 2006. In: Running waters: Historical development and restoration of Danish lowland streams. Sand-Jensen, K., Friberg, N. & Murphy, J. (Eds.), p. 114-121.

Hent PDF (7,2 MB)

 

Slørvingen Perlodes microcephalus i fremgang i Danmark. Skriver, J., Jensen, F., Bundgaard, P. & Holm, P. 2005. Flora og Fauna 111 (4): 95-103.

Hent PDF (0,6 MB)

 

Vandmiljø - Biologisk tilstand. Søndergaard, M., Skriver, J. & Henriksen, P. 2006. Miljøbiblioteket nr. 10. Forlaget Hovedland.

Hent PDF (6,4 MB)

 

Miljøforholdene i Tange Sø og Gudenåen. Nielsen, K., Jensen, J.P. & Skriver, J. 1998. Danmarks Miljøundersøgelser, 62 s. Faglig rapport fra DMU nr. 244.

Hent PDF (3,9 MB)

 

 

 

Samlet publikationsliste

 

Nedenfor findes et link til min samlede publikationsliste for ansættelsesforløb ved bl.a. Århus Amt og Danmarks Miljøundersøgelser fra perioden 1979 - 2010.

Hent PDF (0,1 MB)

 

                 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Jens Skriver  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                   

 

Jens Skriver Consult, L.A. Rings Vej 43, 8270 Højbjerg   .   Mobil 26 84 52 47   .   E-mail: mail@jensskriverconsult.dk