jensskriverconsult.dk © 2010                    

       

 

       

                                                 Foto: Jens Skriver

 

 

 

Sikring af kvalitet

 

 

Formaliserede krav til vandløbsfysiske og biologiske undersøgelser findes alene i tekniske anvisninger fra DMU samt i Miljøstyrelsens vejledning i biologisk bedømmelse af vandløbskvalitet (Miljøstyrelsen 1998). Korrekt udførelse af ovennævnte arbejde er ikke knyttet til anvendelse af kvalitets analyseinstrumenter, men er derimod i høj grad koblet til personale med stor erfaring og betydelig kompetance inden for området. Der findes i Danmark ingen kontrol institution der afprøver kvaliteten af det arbejde der udføres f.eks. gennem interkalibreringsøvelser eller gennem en formaliseret uddannelse og afprøvning af personalet. Certificering og akkreditering inden for de biologiske og vandløbsfysiske undersøgelser er således ikke eksisterende i Danmark, men findes i flere af vores nabolande.

 

Vandløbsfysiske forhold

Undertegnede har fulgt vejledning og undervisning i det britiske "River Habitat Survey", og har efterfølgende gennemgået en prøvning i anvendelsen af systemet (PDF 0,5 MB). I River Habitat Survey indgår mange af de samme elementer som anvendes i det danske fysiske indeks som bruges i forbindelse med de nationale og regionale overvågningsprogrammer NOVANA og DEVANO. Derudover varetager undertegnede undervisning i DVFI prøvetagning og registrering af vandløbsfysiske forhold på  Ferskvandscentret (FVC).

 

Smådyrfaunaen

I Sverige foretager institutionen "Institut for Miljö og vatten" på Landbrugsuniversitetet i Uppsala (SLU) med jævne mellemrum en prøvning af de svenske biologiske konsulentfirmaers kvalifikationer til identifikation af smådyrfaunaen. Omkring 100 dyr tilsendes konsulenten, som herefter skal foretage identifikation til art og sende resultaterne tilbage til SLU. Undertegnede har i 2009 deltaget i den svenske kalibrering med et godt resultat (PDF 0,2 MB). Derudover underviser undertegnede både på Ferskvandscentrets kursus i biologisk vandløbsbedømmelse, samt på kursus i bestemmelse af ferskvandsinvertebrater på Århus Universitet.

    

   

   

   

  

 

 

 

            

 

 

 

 

 

Foto: Jens Skriver  

 

 

 

 

 

               

                  

                    Jens Skriver Consult, L.A. Rings Vej 43, 8270 Højbjerg   .   Mobil: 26 84 52 47   .   E-mail: mail@jensskriverconsult.dk